Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2012

Το ΙΑΚΕ ανακοινώνει το νέο του ωράριο, το οποίο θα ισχύει από 05/10/2012: 
Δευτέρα 09:00 - 17:00
Τετάρτη 09:00 - 17:00
Σάββατο 10:00 - 14:00