Σάββατο 26 Μαρτίου 2011

Το Ι.Α.Κ.Ε. σας ενημερώνει πως προσωρινά η βιβλιοθήκη κάθε Δευτέρα δεν θα λειτουργεί.