Παρασκευή 29 Απριλίου 2011

Το ΙΑΚΕ στα πλαίσια της προσπάθειας ανάδειξης του κοινωνικού-επαγγελματικού, επιστημονικού - ερευνητικού, συγγραφικού - καλλιτεχνικού έργου κοινωνικών λειτουργών, προσκαλεί τους συναδέλφους κοινωνικούς λειτουργούς που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς, να μας γνωστοποιήσουν εγγράφως την σχετική τους δράση.

Ο σκοπός της ενέργειας αυτής είναι η παρουσίαση στο ευρύ κοινό, με ευθύνη του ΙΑΚΕ, επιλεγμένων δράσεων με στόχο την ανάδειξη της συμβολής του κοινωνικού λειτουργού στη διαμόρφωση του κοινωνικού γίγνεσθαι.

Παρακαλούμε για τις απαντήσεις σας να επικοινωνήσετε με το ΙΑΚΕ στο e-mail info@iake.gr ή στο τηλ 210 3641881 τις μέρες λειτουργίας του Ιδρύματος .