Τετάρτη 9 Ιουνίου 2010

Έρευνα Ι.Α.Κ.Ε.


Το Ι.Α.Κ.Ε. σας προσκαλεί να λάβετε μέρος στην έρευνα που πραγματοποιεί με σκοπό τη βελτιστοποίηση και την περεταίρω ανάπτυξη του εκπαιδευτικού - επιμορφωτικού του έργου.
Αν ενδιαφέρεστε να συμβάλλετε στη διαμόρφωση του επιμορφωτικού μας προγράμματος ώστε να ανταποκρινόμαστε στις σύγχρονες και πραγματικές ανάγκες δια βίου εκπαίδευσης των επαγγελματιών και των σπουδαστών Κοινωνικής Εργασίας, παρακαλούμε απαντήστε αναρτώντας τα σχόλιά σας στις παρακάτω ερωτήσεις:
α) Έχετε λάβει μέρος σε προηγούμενα σεμινάρια του Ι.Α.Κ.Ε.; Αναφέρετε τον τίτλο του σεμιναρίου και τις ημερομηνίες διεξαγωγής του και σχολιάστε κατά πόσο μείνατε ικανοποιημένοι/ ες από τις παρεχόμενες γνώσεις, δεξιότητες καθώς και από τον τρόπο διεξαγωγής του.
β) Σε ποιους επιστημονικούς τομείς της Κοινωνικής Εργασίας θα επιθυμούσατε να διεξαχθεί σεμινάριο από το Ι.Α.Κ.Ε.; (Παρακαλείστε να δώσετε ως πέντε πιθανά θέματα για σεμινάριο και οι απαντήσεις σας να είναι συγκεκριμένες, π.χ. εξαρτήσεις, διατροφικές διαταραχές, Α.Μ.Ε.Α., τεχνικές συνέντευξης, απώλεια - χωρισμός.)