Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2010

α) Έχετε λάβει μέρος σε προηγούμενα σεμινάρια του Ι.Α.Κ.Ε.; Αναφέρετε τον τίτλο του σεμιναρίου και τις ημερομηνίες διεξαγωγής του και σχολιάστε κατά πόσο μείνατε ικανοποιημένοι/ ες από τις παρεχόμενες γνώσεις, δεξιότητες καθώς και από τον τρόπο διεξαγωγής του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου