Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2010

Η ταυτότητα του Ι.Α.Κ.Ε.

Το Ίδρυμα Αναπτύξεως Κοινωνικής Εργασίας (Ι.Α.Κ.Ε.) είναι Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Βασικός καταστατικός σκοπός του είναι η ανάπτυξη και η προαγωγή της Κοινωνικής Εργασίας. (διοικείται από 12 μελές Δ.Σ ).

Κύριοι οικονομικοί πόροι του είναι η αξιοποίηση των ακινήτων που προσέφεραν οι θυγατέρες του Στέφανου και της Πηνελόπης Δέλτα, Σοφία Μαυρογορδάτου, Βιργινία Ζάννα και Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Θα πρέπει να σημειωθεί πως, για κάθε ενέργεια σχετική με την ακίνητη περιουσία του Ι.Α.Κ.Ε., απαιτείται απόφαση του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Το Ι.Α.Κ.Ε. ιδρύθηκε το 1979 από την Χ.Ε.Ν. Ελλάδος και μέχρι το 1984 η κύρια προσφορά του αφορούσε στη λειτουργία της Ανωτέρας Σχολής Κοινωνικής Εργασίας η οποία την χρονιά εκείνη (με το Ν. 1404/1983) εντάχθηκε στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

Από το 1984 μέχρι και σήμερα, το Ι.Α.Κ.Ε. υπηρετεί την κοινωνική του αποστολή συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της κοινωνικής εργασίας μέσω:

  • Οργάνωσης και διενέργειας σεμιναρίων και συνεδρίων στην Ελλάδα καθώς επίσης και στην Κύπρο.

  • Προγραμμάτων επιμόρφωσης Κοινωνικών Λειτουργών και γενικότερα στελεχών κοινωνικών υπηρεσιών.

  • Εκπόνησης μελετών, από ειδικούς μελετητές, που αφορούν στην κοινωνική εργασία.

  • Έρευνας για κοινωνικά προβλήματα.

  • Συνεργασίας με υπηρεσίες, ιδρύματα, οργανισμούς και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

  • Λειτουργίας αναγνωστικής Βιβλιοθήκης.

  • Εκδόσεων για θέματα κοινωνικής εργασίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου